masis.am <<<  Mountains (20/783) >>>   related photos at   

Submitted by Anna Mnatsakanyan on Jul 12, 2012

Viewed 20408 times, 50.73 per week.

Rated 0 times with the average rating of 0.00 out of 10

Rate this photo
Comment this photo
Normal View: 300 X 400 pixels, 33,991 bytes
Large View: 600 X 800 pixels, 132,097 bytes
Description
Վաղ միջնադարյան եկեղեցու ավերակներ Տավուշի մարզի
Խաչաղբյուր գյուղի մերձակայքում: Ruins of an early medieval church, Tavoush Region.
Date
24 Jun, 2012

Comments
no comments yet