masis.am <<<  Settlements (11/346) >>>   related photos at   

Submitted by Anna Mnatsakanyan on Jul 12, 2012

Viewed 14753 times, 29.69 per week.

Rated 0 times with the average rating of 0.00 out of 10

Rate this photo
Comment this photo
Normal View: 400 X 300 pixels, 37,401 bytes
Large View: 800 X 600 pixels, 124,964 bytes
Description
-Հալալ է քեզ, Սասուն, պարի:
Պարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու,
Վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու,
Պարի, գազպան դեռ քո ձեռքին է կարոտում,
Սասնա հողը վար ու հերկի է կարտում,
Պարի, մինչ ողջ հայերին դու ամբարես
Եվ այս պարը Մասիս լեռան լանջին պարես:

Comments
no comments yet